Piteå sjöfart – Åke Berggren & Pål Bergstedt

 

Piteå museum 1988
289 sidor
Slutsåld!

 

Boken ger en översikt över bygdens och sjöfartens utveckling i Pitebygden. Särskild betydelse hade sjöfarten för bygdens träindustrier. Boken behandlar 1700-talets skeppsbyggerier och rederiverksamhet, farleder, liksom lots och tullväsendet. Sist finns en skeppslista omfattande mer än 500 fartyg vilka byggts eller varit hemmahörande i pitetrakten.