Fisket i Piteå: II Kustfisket under 1900-talet och Rönnskärs hamnlags handlingar – Karl-Axel Stenberg & Åke Berggren

 

Piteå museum 1999
373 sidor

 

Kustfisket har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Båtmotorns tillkomst och industriellt tillverkade redskap revolutionerade under några decennier en näring som dittills varit oförändrad i många hundra år. I denna bok berättar Karl-Axel Stenberg om kustfiskets omvandling samt människor och miljöer i Piteå skärgård. Han var själv yrkesfiskare med en lång rad förtroendeuppdrag inom fiskets organisationer bakom sig.

Åke Berggren skriver om fiskförsäljningsföreningen och yrkesfiskarnas övriga intresseföreningar, samt presenterar en unik samling dokument från Pite-Rönnskär.