Fisket i Piteå I: Från medeltid till tidigt 1900-tal – Åke Berggren

 

Piteå museum 1995
400 sidor

 

Fisket har sedan lång tid tillbaka spelat en viktig roll för försörjning och handel i pitebygden. Boken tar sin början på medeltiden, när laxfisket i Fällfors exploaterades av stormannen Nils Abjörnsson Sparre och dennes ättlingar. Läs om böndernas tiomilafiskefärder inåt land under 1500-talet, stadsbornas strömmingsfiske längs Skellefteåkusten under 1600-, 1700- och 1800-talen och säljägarnas fångstexpeditioner i Bottenvikens drivis i början av 1900-talet.