Årsbok 2023

I årets upplaga av Piteå museums årsbok kan du ta del av bland annat sägner från förr, renoveringen av Sjulnäs garveri, kyrkstäder i norr samt de nya rönen om vem som ritade Piteås första stadsplan.

 

Innehållsförteckning
Museiåret 2023, några ord som nu ordförande, Brith Fäldt
Ur fotoarkivet: Arne Degerman Catharina, Westling
Ett kulturarv får nytt liv, Stina Brolin Bergman
Tillkomsten av djuphamnen på Haraholmen 1973, Åke Berggren
Sägner från Piteå älvdal, Jonas Berglund
Storforsen – från krononybygge till turistattraktion, Anders Sandström
Kyrkstäder i Norrbotten – likheter, olikheter och framgångsfaktorer, Sophie Nyblom
Stadsplanen över Piteå från 1667: ett verk av lokalt eller internationellt intresse? Anna Elmén Berg
Brev från kolonien – anno 2023, Morgan Stenberg
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning