Årsbok 2019

1769 anlände skeppet Endeavour till Nya Zeeland. 250 år senare högtidlighålls minnet av resan, där pitebon Daniel Solander deltog. Läs om Solander och det förlorade paradiset, om Nils Edén, Alfhild Axelson och millennieprojektet Harpalten.

Innehållsförteckning
Museiåret 2018, Håkan Myrlund
Daniel Solander och det förlorade paradiset, Pär Ahlberger
Alfhild Axelson – en kort berättelse om en betydande person för Piteå, Lena Axelson Larson
En lång historia, Morgan Stenberg
Sunes, Åke Berggren
HarPalt 2000 – Nativitetsprojektet som gav Piteå oväntad uppmärksamhet, Åke Berggren
Piteå stadshotell, Catharina Westling och Åke Berggren
Nils Edén – en av pitebygdens stora söner, Ulf Holmberg
Om viaticum, Piteås första kyrkoherde och siste viatikant, Uno Westerlund