Årsbok 2015

Ny visa om Piteå! Fängslas av en vandring i labyrinternas vindlingar! Läs om vår moderna historia: om Piteå mekaniska verkstad och Furunäsets sjukhus. Bekanta er med Emma som vid fem års ålder auktionerades bort. Ta del av den nederländske författaren Marcellus Emants skildring av Piteå 1875.

Innehållsförteckning
Museiåret 2015, Bengt Ek
Jag finns fortfarande kvar, Ulrica Andersson
Labyrint, Sture Berglund
Labyrinter i Piteå skärgård, Sture Berglund & Morgan Stenberg
Piteå ju eljest är, Morgan Stenberg
Emma fem år från Rosfors såldes på fattigauktion, Ann-Sofie Bäckström
Etthundra år av opinionsbildning, Jan Lundquist
Egendomen Hällan i Piteå – en gång blommornas paradis, Leif Lidman
Furunäset och mentalsjukvården – arbetsterapi och familjevård vid Furunäset, Rolf Gustav Johansson
Piteå Mekaniska Verkstads Aktiebolag och konkurserna på 1880-talet, Åke Berggren
Tillbaka i Piteå, Marcellus Emants