Årsbok 2014

Ett broderi från 1200-talets slut bär vittnesmål om att det på 1300-talet fanns en kyrka i Gamla Kyrkbyn i Långnäs. Se bilderna från byggandet av Bergsviksbron. Läs brevet från Rovaniemi.

 

Innehållsförteckning
Museiåret 2014, Bengt Ek
Fler bevarade ögonblick, Åke Berggren
Byggandet av Bergsviksbron 1934-1936, Åke Berggren
Brevet från Rovaniemi: En alldeles sann skogshistoria från 1898, O. F.
Johansson
I afton dans! Roger Lindqvist
Arkeologi i Markbygden, Carina Bennerhag & Frida Palmbo
Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935, Ann-Sofie Bäckström
Guld- och silversmeden från Piteå som blev en lyckans gullgosse, Jan Lundqvist
En nidramsa med byanamn på bondska, Jan Olov Lundström
Min levnadshistoria, Odal Lifvergren
Gamla Kyrkbyn: Centralplats i medeltida brytningstid, Anna Elmén Berg