Årsbok 2013

Läs om Lillpite elektriska kraft AB, faster Märtas fartygsbilder, Furunäsets sjukhus samt ett griftrim från 1696. Sök svaret på den spännande frågan: Är Piteå sparkens födelseort?

Innehållsförteckning
Musieåret 2013, Bengt Ek
Bevarade ögonblick — Fotografier av Piteå under 150 år, Åke Berggren
Elias Palmskiölds anteckningar om Piteå, Åke Berggren
Anteckningar om Piteå, Elias Palmskiöld
Borgmästare Johan Johansson i Piteå stad, Olof Andersson
Ett griftrim från 1713 — den äldsta tryckta texten om en pitebo, Åke Berggren
Relationen om Piteå 1696 — ett viktigt tillägg, Erik Månsson Sterner
Lillpite elektriska kraft AB — ett småskaligt vattenkraftsprojekt i Pitebygden, Stefan Karlsson
Piteå och campingturismen under 1950- och 60-talet, Bertil Nilsson
Furunäsets sjukhus — vårdbyggnader och ideologi, Anna Elmén Berg
Ung Pitebo ute i Europa — en reseskildring 21 november 1884, Ferdinand Nordsvan
Faster Märtas fartygsbilder, Jan Olov Lundström
Piteå – sparkens födelseort? Thomas Wallstén
Hundviken — en släktsaga, Margit Öberg & Bertil Ölund