Årsbok 2012

Läs om den näst sista kvinnan som avrättades för häxeri i Sverige, stridsledningscentralen bakom Rådhuset, Ekdahls resor och barkgarveri i pitebygden.

Innehållsförteckning
Museiåret 2012, Thomas Wallstén
Nils Johan Ekdahls besök i Pitebygden, Åke Berggren
Nils Johan Ekdahls anteckningar om Piteå, Nils Johan Ekdahl
Nils Johan Ekdahl — pionjär i Piteå, Ingela Bergman
Minnespenningar med anknytning till Piteå, Jörgen Sigurd
Stridsledningscentralen vid Rådhustorget, Anders Westergren
Restaureringen av Sikfors gamla kraftstation, Jennie Sjöholm
Anders Hellberg — porträttmålare och sergeant, Britt-Marie Bystedt
Olof Sundell — en Pitebo i Österbotten, Olof Andersson
Den näst sista häxan, Ann Hörsell
Historien om Johan Fabricius altarskåp, Uno Westerlund
Några profiler från Markbygden, Rune Bergman
Barkgarvning i Pitebygden, Jan Sandlund
Biltjänst i Piteå, Åke Berggren