Årsbok 2011

Läs om prosten Carl Solander, Markbygden inför vindkraftsutbygganden och sågningsprocessen på Lövholmens sågverk.

Innehållsförteckning
Museiåret 2011, Thomas Wallstén
Öjeby kyrkas ombyggnad under 1700-talet, Mattias Burman
Inspirerande historia, Sture Berglund
Skogsbygd i förändring. Markbygden inför vindkraftsutbyggnaden, Ingrid Metelius
Carl Solander och hans församlingshistorik, Åke Berggren
Prosten Carl Solanders historik om Piteå församling, Carl Solander
Den gamla gården på Pitholm, Karin Berglund
Lövholmens sågverk, Stefan Karlsson
Sågningsprocessen på Lövholmens sågverk, Roger Eriksson
En pojkes minnen från andra världskriget 1939-1946, Kurt Åhrström