Årsbok 2010

Läs om Framnäs tegelbruk och den allra första texten om Piteås historia från 1696. Och vad var det egentligen som Piteå stad köpte av Anders Bryggman?

Innehållsförteckning
Museiåret 2010, Thomas Wallstén
Med Framnäs tegelbruk i centrum, Kenneth Awebro
Vad köpte Piteå stad egentligen av Anders Andersson Bryggman? Åke Berggren
Relation om Piteå 1696, Erik Månsson Sterner
Odd Fellowhuset — från sparbankshus till ordenshus, Kjell Carlsson
Några barndomsminnen, Carl-Ossian Löfgren
Min tid som sjukvårdsbiträde — 1961-65 och 1973-2002, Ingrid Ceder
Älvsbybygden under äldre tid, Anders Sandström
Axel Nikolaus Lundström — spexmakaren som blev professor i växtbiologi
Ur Rune Höglunds bildarkiv, Rune Höglund