Årsbok 2007

Varför ligger Kappa där det ligger? Läs om lokaliseringen av ASSI, Ekströms bageri, Margretelund och P. Ölunds garveri i Sjulnäs.

Innehållsförteckning
Museiåret 2007, Thomas Wallstén
Ekströms bageri, Bernt Ekström
”Fabriken”— en ö i Svensbyfjärden, Sune Bergstedt
Tillkomsten av Margretelund och vad det betydde för Öjebyns omdaning, Gunnar Norgren
P. Ölunds garveri i Sjulnäs, Rita Wiklund
Nödbröd
Lokaliseringen av ASSI, Henrik Larsson
Minnen från Fingermanholmens ångsåg, Nils Dahlbäck
Ungdomsliv på 1940-talet — fyra berättelser från Norrfjärden, Inger Brandell
Svenska kyrkans del i nyhetsförmedlingen på 16-, 17- och 1800-talen, Helge Lundgren
Kvarteret Falken — förr och nu, Maria Flinkfeldt & Sara Berg
Från sälfångstplats och fiskegrund till vindkraftpark? Åke Berggren
Ett flottarminne från Rutjärnån, Gustaf Edin