Årsbok 2004

Läs om Axel Bergströms minnen, Jävre turistpark och Piteå socken under medeltiden. Och om portlidret i Svensbyn som är en av länets äldsta timmerbyggnader.

Innehållsförteckning
Museiåret 2004, Roland Selin
Piteandan, Nils Dahlbäck
Piteå församlings mörka sekler, Helge Lundgren & Olof Andersson
Minnen från krigsåren 1939-1945, Sten Lundqvist
Nybyggaren, Gustaf Edin
Jävre Turistpark år 1934 — Entré Jävre år 2004, Mildred Forsberg & Eivor Marklund
Kära gammelmorfar, Katri Berglund
Mitt mila fålijt å leijsamt, Axel Bergström
Portlider i Svensbyn, Irene Wiklund
Där musiken går i dur II, Britta Dahlén