Årsbok 2001

Vad hände när frälsningsarmén öppnade eld och hur var det att arbeta på Televerket efter kriget?

Innehållsförteckning
Museiåret 2001, Roland Selin
Häggholmens ägare 1667, Helge Lundgren
Piteå församling på 1330-talet, Helge Lundgren
Frälsningsarmén ”öppnade eld” i Piteå 1890, Jan Lundqvist
En glimt av livet i Piteå för 100 år sedan: Robert Johansson från Lövholmen berättar, Kjell Åström
Så går en dag från vår tid: Höstdagar, Gustaf Edin
Att arbeta ”på Tele” i Piteå 1945-64, Eivor Berggren
Bland pigor, änkor och mamseller: En rundvandring på Norrmalm på 1860-talet, Åke Berggren
Ett statsministerbesök i Piteå år 1898, Arne Forsén
Arkitekten Viktor Åström — liv och verk, Andreas Grahn
En resa genom markbygden ovanför Lillpite, Rune Bergman