Årsbok 1999

Läs om barndomsminnen från Rosvik, om gästgiveri- och skjutsväsendet och om stadens rådhus.

Innehållsförteckning
Museiåret 1999, Roland Selin
En liten resa genom ett kulturlandskap i Lillpite, Rune Bergman
Finsk evakuering till Hortlax kommun 1944-1945, Linda Wiklund
Så går en dag från vår tid, Gustaf Edin
Rådhuset — en byggnadshistorisk beskrivning av Piteås enda byggnadsminne, Anna Güthlein
Kärleksvisa från Rosvik
Gästgiveri- och skjutsväsendet i Pitebygden, Britta Dahlén
Minnen från min uppväxt i Rosvik 1925-1945, Eivor Berggren
Var vände den ryska galärflottan 1721? Per Tingbrand