Årsbok 1997

Vem var Alexander av Imeretien och vem var den “nye Mussolini”? Och vilka var Degermans på Strömnäs?

Innehållsförteckning
Museiåret 1997, Roland Selin
Håkansö mejeri, Sten Lundqvist
Den gamla visan, Britta Wännström
”Kopparslagarsch i Sjulnäs”, Ewa Johansson
Doktor Forsell, fröken Johanna och Murphys knapp, Åke Berggren
En riktig spritfejd med ”nye Mussolini”, Jan Lundqvist
Polisminnen, Holger Sundström
Att vara sjukvårdsbiträde på ”Operation”, Britta Berglund
Branden i Jävre 1927, Eivor Marklund
Familjen Degerman på Strömnäs, Britta Wännström
Alexander av Imeretien, Per Tingbrand