Årsbok 1996

Var Gråträsk- och Mörtträskfynden samiska offerplatser? Varför rekonstruerades kapellet i Gråträsk? Läs om gruväventyret på Bergsviksberget.

Innehållsförteckning
Museiåret 1996, Roland Selin
Spår efter människor, Charlotta Sanell
Bergsviksgruvan, Tomas Carlsson
E.A. Lundqvist — fiskarpojken som blev grosshandlare i Piteå, Åke Berggren
Den gamla visan, Ingegerd Westerlund
”Vårt folk behöver bröd — icke rusdrycker!”, Jan Lundqvist
Anntíjdn: Om jordbruksarbete under 1930- och 40-talen, Lucia Rankvist
Byasmeder i gamla tider, Sten Lundqvist
Vardag i Piteå, Britta Wännström
Kapellet i Gråträsk, Anna Elmén Berg
En handelsmans depå och en tjuvgömma — eller samiska offerplatser? Thomas Wallerström