Årsbok 1995

Om Johan Jacob Byström, fästningsfången som blev känd som rådhusbrännare, trots att han inte dömdes i rätt. Läs om Degerfors herrgård och legenden Per Ståhl.

Innehållsförteckning
Museiåret 1995, Roland Selin
Den gröna packcykeln, Ingrid Hansson
Degerfors herrgård, Eivor Marklund
En rond på Piteå lasarett 1915, Åke Berggren
Piteå i Nordiska museets arkiv, Carina Bäckström
Ett barndomsminne, Ann-Mari Jonsson
Kokt mjölk istället för brännvinsfylla, Jan Lundqvist
Kinnbäcksvisan, Ingegerd Westerlund
På samhällets skuggsida — fästningsfånge Johan Jacob Byström, Thomas E:son
Åkerlund
Lärarinnan, Anna-Stina Hellström
En Levi i Böle, Björn-Åke Danielsson
Legenden Per Stål, Per Tingbrand
En birkarlasläkt från Porsnäs, Olov Andersson
Linbanan — en transportteknisk återblick, Lennart Lundqvist
Ett medeltida myntfynd från Tingsholmen, Anders Huggert