Årsbok 1993

Hur gick det med sökandet efter kyrkklockan i Klockån? Vad hände på Uppsala möte 1593? Finns dina släktingar på gruppfotona från Munksunds sågverk?

Innehållsförteckning
Museiåret 1993, Roland Selin
Smällgården i Hortlax, Leif Björkman
Minnen från Furunäset — ur klipparkiv och yrkesliv, Joel Berglund
Elis Nordlund och andra bottniska gälbgjutare, Carl-Uno Hanno
Jävre nr 9 Sikgården, Eivor Marklund
Historien om kyrkklockan, Bonnie Burt
Vi sökte efter klockan i Klockån, Einar Sjölund
Riksdagsledamöter från Piteå efter ståndsriksdagen, Harald Hedkvist
Dikter, Maud Larsson
Sågverksfolk i bild, Lennart Lundqvist
Den gamla visan, inledning av Harald Hedkvist
Kvinnoöden i pitebygden
Ekonomibyggnader i pitebygden, Artur Öhlund
Minnen från det politiska livet på 20- och 30-talen, Runo Forsberg
Norrländska kyrkomän vid Uppsala möte 1593, Curt Carlsson
Telegrafens och telefonens historia i Piteå 1857-1993, Sten Lundqvist