Årsbok 1992

Se på skolkort ur museets fotoarkiv och på telegrafkommissarie August Lundbergs fotografier.

Innehållsförteckning
Museiåret 1992, Roland Selin
Piteå Museum 50 år, Bo Lindhammar
Piteå Museum idag — en arbetsmodell för nittiotalet, Majlis Granström
Folkskolestadgan 150 år, Alf W. Axelsson
Skolkort ur museets bildarkiv
Telegrafkommissarie Lundberg — en amatörfotograf, Thomas Eriksson Åkerlund
Conrad Pettersson — berättelsen om en skidkarriär på 20-talet, Konrad Johansson
Svedie: En utvandring från Piteå till Palestina på 1870-talet, Gunhild Raneståhl
Gladspelmannen Hjalmar Sandberg, Lars Berglund
Minnen från beredskapen under krigsåren, Folke Lundberg
Minnen från krigsåren 1939-1945, Sten Lundqvist
Den gamla visan: En visa om Piteå
Spåren av de första tamrenarna, Kjell-Åke Aronsson
De sista indelta fältjägarna vid Piteå kompani, del III, Bo Lindhammar
Lang reise — et lite stykke vei, Berit Austeng
I väntan på vodå, Sigurd Granström