Årsbok 1990

Sjung Sikforsvisan till minne av Elin och Hildur, fostersystrarna som drunknade i Sikforsen 1897.

Innehållsförteckning
Året 1990, Roland Selin
Våra lador, Matsåke Bergström
Lydia Lindgren, sångerska från Piteå, Harald Hedkvist
Slåttermaskinen, Gärda Sandberg
Den gamla visan: Sikforsvisan
Anders Utter — ett öde under stormaktstiden, Åke Berggren
EFS 100 år, Tora Sandberg
I den ryska örnens skugga, del II, Per Tingbrand
Mitt skidlöparliv, Ragnar Wiksten
Fisket vid Mellerstön, Karl-Axel Stenberg
Dagbok från AK-arbete, Helge Åslund
Piteå Kompani, Bo Lindhammar

Slutsåld!