Årsbok 1981

I fornminnesföreningens första årsbok finns artiklar om prins Carls varv, om byakistan i Sikfors och om museets första basutställning: Mobergs bokbinderi.

 

Innehållsförteckning
Problem vid lokalhistorisk forskning, Alf W. Axelsson
Prins Carls varav — Pitebygdens storvarv på 1800-talet, Åke Berggren
Byakistan i Sikfors, Arne Forsén
”Mobergs bokbinderi” — en basutställning, Eva Landberg
Flottningsarkivet i Rådhusets källare, Bo Lindhammar

Slutsåld!