föregående utställning nästa utställning

Å hospital

Å hospital

Mentalsjukhusen har historiskt varit en plats där man gömt undan sådant beteende man inte kunnat hantera, oönskade människor, människor som stuckit ut och inte passat in av många olika skäl.

Inte förrän kring sekelskiftet 1800 började man se psykisk sjukdom som en faktiskt sjukdom som kunde botas. Tidigare handlade vården framförallt om förvaring, och fattiga, gamla, psykiskt sjuka och fysiskt sjuka behandlades länge som en grupp. I gruppen fanns också kriminalpatienter som dömts till psykisk vård på grund av ett brott.

 

I början av 1800-talet började man runt om i Europa att bygga mentalsjukhus och den psykiskt sjuke kallades inte längre dåren, utan fick beteckningen patient. De psykiskt sjuka skiljdes ut från den stora gruppen och intogs på separata mentalsjukhus med vård och behandling. År 1858 kom ”Kongl. M:jts nådiga Stadga, angående sinnessjukes behandling och wård” och i och med detta började byggandet av statliga mentalsjukhus i Sverige. Hur man skulle bota de psykiska sjukdomarna var dock till en början oklart och behandlingsmetoderna påminner mest om tortyr.

 

Vid sekelskiftet 1900 var 4’600 personer intagna på mentalsjukhus i landet och detta ökade till 16’000 patienter år 1930, för att nå sin topp 1970 då 40’000 personer var mentalpatienter. Vården utvecklades och olika medicinska behandlingar med opium och barbituater gjorde sitt intåg i mentalsjukvården. Under 1930-talet kom ett flertal nya behandlingar som elbehandlingar, insulinchocker och lobotomi.

 

År 1950 vårdades det nästan 30’000 patienter inom mentalsjukvården i Sverige. Samtidigt kom den moderna psykofarmakan och i och med den inleddes slutet för mentalsjukhusen med slutna anstalter.

 

IMG_9206

 

Furunäset

Piteå hospital och asyl, senare kallat Furunäsets sjukhus, startade sin verksamhet 1893. Byggandet tog dock fart redan under 1880-talet efter ritningar av arkitekten Axel Kumlien som var anställd av Medicinalstyrelsen. Sjukhuset hade hela norra Sverige som upptagningsområde och när det var som störst, i mitten av 1950-talet, vårdades omkring 800 patienter där. År 1987 stängdes sjukhuset för gott.

 

2_011

 

 

Om utställningen

Utställningen är initierad av Riksarkivet och presenterar mentalvårdens allmänna historia, med berättelser från flera av de stora mentalvårdsinrättningarna. Från museets eget arkiv har vi hämtat, foton, föremål och berättelser från och om Furunäsets sjukhus.

Det här är en utställning om alla dem som hölls gömda från omvärlden, på gott och ont samt om synen på de mentalsjuka genom historien.

Å hospital

Å hospital, eller på hospital, står det oftast skrivet i anmärkningskolumnen i kyrkans folkbokföringshandlingar då en person var inlagd på ett mentalsjukhus.