föregående utställning nästa utställning

Daniel Solander

1733-1782

Daniel Solander föddes den 19 februari 1733 i Piteå. Han kom att bli en mycket viktigt person inom den tidiga naturvetenskapen och spred och populariserade Carl von Linnés "Systema Naturae" - det klassificeringssystem för växter och djur som används i hela världen. Han är tämligen okänd i Sverige idag, till och med i sin egen hemstad. I bland annat Australien och Nya Zeeland är hans namn däremot välkänt.

Daniels far var Carl var präst och föreståndare för Trivialskolan i Piteå. Han var dessutom mycket intresserad av forskning och vetenskap. Bland annat genomförde han astronomiska studier för Kungliga vetenskapsakademien och Uppsala universitet.

Daniel hade utmärkta resultat i skolan och redan vid sjutton års ålder beslutades det att han skulle fortsätta sina studier i Uppsala. Tanken var att han skulle studera juridik, men han kom inom kort att byta ämnesinriktning till botanik och naturkunskap, ämnen han visade sig ha stor fallenhet för. Hans lärare och mentor blev Carl von Linné – blomsterkungen.

 

Daniel bodde hos sin farbror i Uppsala men tillbringade stor del av sin tid i det Linneanska hemmet. Han behandlades nästintill som en extra son av Linné, som uppskattade den unge mannens kunskap och intresse för vetenskap.

Under sin tid i Uppsala gjorde Daniel två resor hem till Piteå: 1753 när han fjällvandrade över till Norge samt 1755 när han botaniserade i Tornedalen.

 

Brittiska vetenskapsmän hade länge uppmanat Linné att sända någon av sina lärjungar till London för att sprida ”Systema Naturae”, vilket verkade bli det allmänna systemet för klassifikation av växter och djur. Det föll på Daniels lott att ta sig an detta uppdrag.

1759 anlände Daniel till London och lärde sig där snabbt tala engelska. Han lärde känna många inflytelserika personer och skaffade vänner inom både vetenskapsfältet och det politiska dito. Bland många andra kan nämnas amerikanen Benjamin Franklin, som bland annat uppfann åskledaren.

Daniel blev invald i Royal Society, den brittiska vetenskapsakademien, och fick dessutom en tjänst vid British Museum.

 

1764 lärde han känna den förmögne Joseph Banks, som delade hans intresse för naturvetenskap. De kom att tillbringa mycket tid tillsammans, skrev essäer, företog vetenskapliga resor och samlade stora mängder biologiskt material, vilket de senare klassificerade.

Deras största och viktigaste bidrag till vetenskapen var förmodligen deras medföljande på den expedition som sändes till Stilla Havsregionen 1768 och efter nästan tre år hade seglat jorden runt. Denna resa gjorde Daniel mycket berömd och han kom att vara verksam i London resten av sitt liv.

 

1782 avled Daniel Solander i sviterna av en hjärnblödning, endast 49 år gammal. Han hade då inte sett sin hemstad Piteå sedan 1755. Hans omfattande och detaljerade beskrivningar av växter och djur hann aldrig publiceras under hans livstid. Manuskripten fanns (och finns) dock bevarade och har varit grundläggande för många andra botanikers arbeten.

 

Piteåsonen som seglade jorden runt

Daniel Solander föddes den 19 februari 1733 i Piteå. Han kom att bli en mycket viktigt person inom den tidiga naturvetenskapen och botaniken samt den som spred och populariserade Carl von Linnés "Systema Naturae" - det klassificeringssystem för växter och djur som används i hela världen.