Minneslådor

Vi arbetar för tillfället med att färdigställa nya Minneslådor, med varierande teman. Lämpliga för grundskolan (låg- och mellanstadiet).
Museet kommer att skicka ut information till samtliga grundskolor i kommunen när de är färdiga.

Skollådor

Tanken med våra skollådor är att eleverna på ett enkelt och annorlunda sätt ska kunna lära sig mer om sin historia. Inte bara den svenska historien i allmänhet, utan om hur olika skeenden påverkat vår lokala omgivning.