Stadsvandringar

Info

Stadsvandringarna genomförs under sommarmånaderna. Se aktuella datum och tider längre ned.

Dagar och tider 2021

datum och tider kommer i maj

 

Längd

cirka 80 minuter

 

Utgångspunkt

Piteå museum, Rådhustorget

 

Kostnad

60 kr/person

barn till och med 12 år gratis

betalas på plats: kontant, med kort eller via swish

 

Antal deltagare

minst 5 personer, maximalt 20 personer

 

Språk

svenska

engelska

tyska

 

Guidade turer genom Piteå

Varför ser stadskärnan ut som den gör? Vad är Norrmalms historia? Och varför heter det egentligen Sundsgatan?

En stadsvandring är ett utmärkt sätt att lära känna staden Piteå. Under 80 minuter får du en spännande och lärorik resa genom Piteå och dess snart 400-åriga historia. Vi vandrar tillsammans genom delar av centrala Piteå och pratar om stora och små händelser som satt sina spår. Vi tittar på byggnader, gator och torg och lär oss mer om vilka historiska händelser som bidragit till att forma staden

 

Genom stadsvandringen har du möjlighet att se staden med helt andra ögon. Gränden du vanligtvis genar igenom till jobbet kanske har ett helt annat förflutet än du tror och ser du ut över takåsarna i ditt kvarter upptäcker du säkert en helt ny värld. Oavsett om du är en nyfiken turist eller invånare så har Piteå mycket att erbjuda. Låt Piteå museum göra din rundtur i Piteå intressant och minnesrik.

 

En levande stad med ett rikt historiskt innehåll

400 års historia, där bränder, krigshärjningar och landhöjning har bidragit till att forma det Piteå vi ser idag.

Die neue Stadt Pite av Wollmar Gustaff Läw 1695 kopia

 

Piteå stad grundades 1621 vid den redan etablerade handelsplatsen vid kyrkan i Öjebyn. Efter en storbrand 1666 beslutades att staden skulle flyttas längre ut mot havet, till Häggholmen, där Piteå ligger än idag. När Piteå brändes ned 1721 under kriget mot Ryssland utplånades hela stadsbebyggelsen på Häggholmen.

 

I den guidade stadsvandringen tittar vi på Piteå stads kyrka, byggd 1684, den enda byggnad som finns kvar sedan stadens tidigaste historia. Det berättas att ryssarna använde kyrkan som nattkvarter och stall och att det var därför den förskonades.

 

Piteå hör till Norrlands bäst bevarade trästäder. I stadskärnan finns spår efter byggande och boende under fyra sekler. Från 1600-talet fram till tidigt 1900-tal byggdes husen framför allt i trä, men under 1900-talets andra hälft satte den stora stadsomvandingen in. Äldre bebyggelse sanerades bort för att ge plats åt moderna hus.

 

Vi vandrar efter Storgatan och tittar närmare på den bebyggelse som fortfarande minner om den småskaliga trästaden Piteå. Vi vandrar också genom Norrmalm, ett område som har kvar sin tomtindelning och ursprungliga utformning. Ett unikt trähusområde från 1700-talet där sjömän, fiskare och hantverkare levt tillsammans.  Det är en fantasieggande miljö som ger en bild av hur staden en gång såg ut med låga timmerhus i rader utmed gatorna. En stad i staden.

 

Vi börjar vandringen vid Piteå museum, som ligger i det gamla rådhuset. Byggnaden räknas idag som ett av länets finaste och bäst bevarade trähus. Ett vackert exempel på den träarkitektur som var rådande under den första delen av 1800-talet.

 

 

Stadsvandring

"Promenaden genom den lilla staden tar inte lång tid i anspråk. Mycket snart har man sett allt; kyrkan med dess klockstapel, skolan, gymnastikhuset och kyrkogården, på vars gravvårdar ofta förekommer en duva, än vit, än röd.

Gatorna, husen - allt är så nätt och prydligt att man ovillkorligen kommer på den tanken att folk här icke har annat att göra än att hålla allt pyntat och väl ordnat."

L. Passarge, 1901