Fiskarstugan

Program, sommaren 2020

Samtliga Trivselkvällar startar kl 18.00

OBS! Trivselkvällarna 2020 vid Fiskarstugan är inställda. Kontakta museet för mer information.

En svunnen tid

Fiskarstugan är resultatet av en studiecirkel 1995 och visar på hur livet som fiskare förr kunde se ut.

P1030388

Fiskarstugan uppfördes 1995 i samband med en studiecirkel, i Studieförbundet Vuxenskolan Nords regi, som dokumenterade Pitebygdens historia. Stugan skänktes därefter till Piteå museum. Sedan 2001 finns även en saltstuga vid kajen. Den är en rekonstruktion av en bod på Trundön, byggd i traditionell timmerbyggnadsteknik av en studiecirkel med MHF och Tempelriddarna.

 

Trivselkväll vid Fiskarstugan

Sommartid arrangeras Trivselkvällar vid Fiskarstugan av Piteå museum.

Ämnena för Trivselkvällarna är blandade och kan innefatta allt från knuttimring och strömmingshalstring till forskarföredrag och musikalisk underhållning. Medtag egen stol. Vid ihållande regn ställs evenemanget in. Vi bjuder på kaffe och kaka så långt det räcker.

 

Stugan är öppen i samband med Trivselkvällar och andra arrangemang samt efter överenskommelse. Vill du/ni ha en guidad visning av Fiskarstugan och veta mer om hur livet som fiskare kunde te sig? Kontakta Piteå museum för mer information.

 

Fisket i Piteå

Den stora tillgången på fisk har varit en grundsten i många pitebors försörjning. Innan sågverken, massafabrikerna och turismen var fisket ryggraden i Piteås ekonomi.

Fisket har under många hundra år varit av stor betydelse för både Piteås landsbygdsbefolkning och för stadens borgare. Varken jordbruket, handeln eller hantverket kunde svara för människornas försörjning. De blev då fiskarbönder och fiskarborgare. Så småningom renodlades näringen och en grupp som i första hand baserade sin inkomst på fiske uppstod. För dem var strömmingsfisket i Piteå skärgård ryggraden för försörjningen.

 

Fisket i den yttre skärgården pågick från midsommar till mitten av augusti. Under denna tid bodde fiskaren och hans familj i en fiskarstuga. Hela familjen deltog i det tidsödande arbetet med att förbereda fångsterna. Fram till första världskriget var fiskaren hänvisad till att ro eller segla. Transporttiderna var långa och därför placerades stugan så nära fiskegrynnorna som möjligt. När båtmotorerna blev vanligare blev transporttiderna kortare och fiskelägena tappade i betydelse.

 

Fiskarstugan var mycket enkel och bestod ofta av en timring med en tillbyggd, spantrad svale. I svalen förvarades allehanda redskap och det fanns plats för en eller ett par extra sovplatser. I stugan levde familjen enkelt. Ljus och värme fick familjen från den öppna spisen, där också maten tillagades.

 

Strömmingsfisket skedde under natten. När båtarna i gryningen återvände till fiskelägret stod hela familjen samlad för att hjälpa till. Om fiskelyckan varit god var det ett tungt arbete att dra upp den fullastade båten.  När strömmingen skakades från skötarna stod familjemedlemmarna på ömse sidor om båten. Sedan skulle fisken sköljas, ”gilas”, och saltas in i stora kar. Efter varje nattligt strömmingsfiske sköljdes skötarna och hängdes upp i gistvallarna för att torka och därefter lagas. Torkningen var viktig eftersom bomullsgarnet i skötarna var mycket känsligt för rötangrepp. Först när säsongen var slut togs fisken i land för försäljning.

 

Fiskarstugan

Fiskarstugan vid Kurirkajen på Norrmalm är en rekonstruktion av ett fiskeläge utomskärs under tidigt 1900-tal.
Området består idag av en fiskarstuga, en saltstuga, en båtlänning samt en gistgård.

I Fiskarstugan visas föremål och redskap med anknytning till det gamla kustfisket och livet för fiskarna och deras familjer.