föregående kyrkomiljö

Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer

Tre aktuella publikationer om byggnadsvård

Öjebyn kyrkstad: Kyrkstugor och byggnadsvård, 2016.

Klicka på länken: Råd-om-vård

 

Kyrkstäderna i klimateffekternas tid: Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten.

Kyrkstugor och klimatförändringar

 

Taktillägg till kyrkstugor

Takrekommendationer Norrbottens kyrkstäder

 

 

Under 2021 arbetar Piteå museum med att ta fram riktlinjer för vård av kyrkstugorna i Norrfjärdens och Älvsbyns kyrkstäder. Läs mer om vårt kyrkstadsprojekt här!

https://piteamuseum.nu/aktuellt/projekt/

 

 

Byggnadsvård i kyrkstäderna

Här finns tre aktuella publikationer om byggnadsvård i länets kyrkstäder.