föregående kulturmiljö nästa kulturmiljö

Labyrinter i Piteå skärgård

Labyrinter globalt och lokalt

Labyrinter är globalt förekommande, men särskilt många finns i Norrbottens skärgård. Dessa stensättningar bär på en gåtfull historia, samtidigt som de är visuellt intressanta. Som fornlämningar på öarna i Piteå skärgård talar de med en röst från den stora världen.

I Sverige finns mer än 300 labyrinter i form av stensättningar i landskapet. De flesta återfinns i strandnära lägen och på öar. Längs kusten i Västerbotten och Norrbotten ligger mer än hälften. Totalt finns mer än 180 labyrinter registrerade som fornlämningar här. Av dessa finns mer än hundra längs norrbottenskusten. Åtskilliga finns även på den österbottniska sidan av Bottenviken.

 

Stora labyrinter av sten eller torv ute i landskapet tycks vara en nordeuropeisk företeelse. Förutom i Sverige och Finland finns ett mindre antal labyrinter i Tyskland, Estland, Ryssland, Norge och Island. Ett par labyrinter finns också på Scillyöarna utanför Storbritannien.

 

Sök din närmaste labyrint i Fornsök, på Riksantikvarieämbetets hemsida: Fornsök

 

Vad är en labyrint?

En labyrint är en stensättning med rader av stenar lagda i ett system som utgår från en korsformig grundplan. Det finns också spiralformade labyrinter.

orrskär renritning

Den klassiska labyrintformen är en typ som utgår från ett kors och därefter byggs ut genom vinklar. I Piteå skärgård finns labyrinter av varierande storlekar, från fem meter och ända upp till femton meter i diameter. Antalet vallar, eller varv, varierar också från sju och ända upp till tolv varv. Den klassiska labyrinten följer också en viktig princip: det är en väg utan förgreningar. Det finns bara ett sätt att gå i den!

 

Den klassiska labyrinten finns i många kulturer. De äldsta härstammar från antiken och återfinns bland fynd från Grekland och Italien. En lertavla med en inristad  labyrintfigur från Pylos på Peloponnesos har daterats till 1200-talet före vår tideräknings början.

 

i labyrinternas våld sid009

 

Vid Medelhavet finns labyrinter som dekorationer på klippristningar och mosaiker, på mynt och keramik. Under medeltiden avbildades labyrinter i katedraler i Italien och Frankrike. De finns även som kalkmålningar och ristningar i nordiska kyrkor.

 

 

Labyrinter i Piteå skärgård

I Piteå skärgård finns 24 labyrinter registrerade som fornlämningar. Och förmodligen många oupptäckta!

Storräbben, Piteå skärgårdFoto Anna Elmén Berg2011-06-09

 

Labyrinterna ligger nära stränder och i pitebygden oftast på öar.  Närheten till fiskelägen är också karakteristisk, på bilden fiskeläget på Stor-Räbben. Omkring användningen finns många sägner och traditioner. Av fiskarna kunde de användes till att snärja ogynnsamma vindar och stänga in oknytt som annars kunde fördärva fiskafänget. För jägare kunde de ge tursam jakt. Vallpojkar kunde nyttja dem för att hålla samman sin boskap och hålla borta rovdjur. Unga jungfrur använde dem vid midsommar för att finna sin blivande man.

 

 

till hemsidan2069

 

Denna labyrint på Kluntarna, är ett bra exempel på hur svårt det kan vara att upptäcka labyrinter i terrängen. Ibland är de skadade, ibland övervuxna. De kan också vara byggda av klappersten i klapperstensfält, vilket gör dem extra svåra att se.

 

Stor-Räbben och Stenskär

Stor-Räbben och Stenskär har flest labyrinter i Piteå skärgård. På Stor-Räbben finns sex registrerade labyrinter. På Stenskär finns sju labyrinter.

Stenskär till hemsidan Stures

Stenskärs labyrinter härstammar från 1800-talet. På ön finns också en tomtning, gistgårdsrösen samt kompassrosor lagda i sten.

 

 

Stor-Räbben hör till de öar som har flest fornlämningar. Här finns 24 tomtningar, minst sex labyrinter och en stensättning, fem stensamlingar och ett antal gropar. Stor-Räbben är den högsta ön i Piteå skärgård och blev tidigt en fiskeplats. Fornlämningarna ligger på en höjd av 10-20 meter över havet. De flesta är samlade inom ett ganska högt beläget område på öns södra del.

 

Enligt en dokumentation från 1908 kallade fiskarbefolkningen labyrinterna för Trinteborgar.

 

 

Orrskär, Kluntarna och några till

Trinteborg kallades också labyrinten på Orrskär i Norrfjärdens socken. I Norrfjärden finns även labyrinter på Kluntarna och Klemmenten.

Kluntarna

På bilden en skiss från 1945 av labyrinten på Kluntarna, som har en mer oregelbunden form.

 

I Hortlax socken finns tre labyrinter på öarna Jävre Sandön och en på Tallskäret. Labyrinter finns även på Högberget och på Sandholmen.

Besök en labyrint i sommar!

Labyrinter är globalt förekommande, men särskilt många finns i Norrbotten.
I Piteå kommun finns 24 registrerade labyrinter. Och sannolikt många oupptäckta!