föregående bok nästa bok

Piteå sjöfart

Piteå sjöfart

Åke Berggren & Pål Bergstedt
Piteå museum 1988
289 sidor

Slutsåld!

Boken ger en översikt över bygdens och sjöfartens utveckling i pitebygden. Särskild betydelse hade sjöfarten för bygdens träindustrier. Boken behandlar 1700-talets skeppsbyggerier och rederiverksamhet, farleder, liksom lots och tullväsendet. Sist finns en skeppslista omfattande mer än 500 fartyg vilka byggts eller varit hemmahörande i pitetrakten.

Piteå sjöfart

Historisk framställning av den sjöfart som norrlandskustens befolkning helt beroende fram till 1900-talets början, av Åke Berggren och Pål Bergstedt, Piteå museum 1988.