föregående bok

Bevarade ögonblick del 4

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år

Del 4
Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2016
120 sidor

I fjärde och sista delen av fotoboken Bevarade ögonblick berättar författarna om de fotografer som verkat i Piteå och vars material ligger till stor grund för bokserien.

 

Stadsmiljön skildras i fotografier av miljöer, bebyggelse och verksamheter särskilt från Sundsgatan, Hamngatan och Hamnplan, området kring Stadsparken och Badhusparken med gatorna Trädgårdsgatan och Persgatan bland annat. Särskilda kapitel dokumenterar rådhuset, söder om stadskärnan ser vi Strömsborg och Klubbgärdet samt områdena Munksund och Skuthamn. Stadens firanden skildras samt vattenförbindelser och militärboställen.

 

Vid arbetet med fotoböckerna har mycket arbete lagts ned för att kontrollera källmaterialet till bildtexterna. Rättelser redovisas här via länken i ett pdf.dokument som kan skrivas ut.

 

Rättelser Bevarade ögonblick del 1-4.pdf lågfil

 

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Innehållsförteckning:

Förord             6

Fotografer som avbildat Piteå    7

Vyer över Piteå      12

Sundskanalen och Sundsgatan    18

Hamngatan, sydöstra delen     36

Hamnplan       42

Persgatan och Trädgårdsgatan    48

Byxtorget       54

Stadsparken och Badhusparken    62

Norra hamnen      66

Rådhuset       70

Furunäsets sjukhus      76

Söder om stadskärnan     80

Munksund och Skuthamn     88

Pite havsbad       96

Vattenförbindelser      98

Några sågverk       102

Militärboställen      106

Staden firar       112

Karta över Piteå 1898      118

Bildförteckning och källor     120

Lokalhistorikerna Ingegerd Westerlund och Åke Berggren har gjort djupdykningar i arkiv och sammanställt en bildskatt som presenteras med kortfattade texter. Del 4 är den avslutande delen av bokverket Bevarade ögonblick.