föregående bok nästa bok

Bevarade ögonblick del 3

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år

Del 3
Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2015
120 sidor

I tredje delen av fotoboken Bevarade ögonblick har författarna lyft blicken och visar ett urval flygfotografier från 1920-talet och framåt.

 

Stadsmiljön skildras i fotografier av miljöer, bebyggelse och verksamheter särskilt från Storgatan och gatorna söder därom, men även norrut kring Nygatan.

 

Särskilda kapitel dokumenterar broarna i staden, järnvägsstationen samt lasaretten. Ett industrihistoriskt avsnitt skildrar sågarna i Munksund och Skuthamn.

 

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Rättelser Bevarade ögonblick del 1-4.pdf lågfil

 

Innehåll:

Förord             6

Stadsplaner och byggnadsordningar    7

Vyer över Piteå från ovan     10

Storgatan, centrala delen     16

Prästgårdsgatan, nordvästra delen    32

Aronsgatan       40

Lillbrogatan       46

Nygatan, nordvästra delen     52

Broarna i staden      60

Järnvägsstationen      68

Lasaretten       74

Öster om stadskärnan      80

Landsvägsförbindelser     90

Munksunds såg      94

Skuthamns såg och sulfatfabrik    96

Piteå landsförsamling      98

Sommarnöjen       114

Karta över Piteå 1898      118

Bildförteckning och källor     120

Lokalhistorikerna Ingegerd Westerlund och Åke Berggren har gjort djupdykningar i arkiv och sammanställt en bildskatt som presenteras med kortfattade texter. Boken är den tredje i en planerad serie av fyra böcker som utges av Piteå museum.