föregående bok nästa bok

Bevarade ögonblick del 2

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år

Del 2
Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2014
120 sidor

Boken är den andra i en planerad serie av fyra böcker som ges ut av Piteå museum. Del ett publicerades 2013.

 

De centrala kvarteren i Piteå är rikt dokumenterade av flera fotografer från 1880-talet och framåt. På 1950- och 60-talen dokumenterades den äldre bebyggelsen på skriftställaren Alfhild Axelssons initiativ av fotografen Rune Höglund.

 

I bilderna speglas miljöer, bebyggelse och verksamheter från kvarteren runt Rådhustorget och ner mot hamnen, men även Norrmalm och området norr om stadskärnan. Särskilt skildras hur bränder genom tiderna drabbat staden.

 

Från bygden omkring är utbudet av bevarade fotografier inte lika stort och därför är det värdefullt att här kunna presentera särskilda avsnitt ägnade Hortlax, Pitsund, Lövholmen, och Piteåverken (i folkmun ”Kolugn”).

 

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Rättelser Bevarade ögonblick del 1-4.pdf lågfil

Innehåll:

Förord             6

Bränder       7

Vyer över Piteå från nordost     12

Rådhustorget       18

Storgatan, sydöstra delen     32

Hamngatan, nordvästra delen    44

Västergatan       50

Norrmalm       58

Södra hamnen       72

Piteå stads kyrka      80

Bryggeriet       86

Norr om stadskärnan      90

Pitsundets färjor och broar     96

Lövholmens såg      100

Piteåverken       102

Hortlax församling      104

Vinternöjen       112

Karta över Piteå 1898      118

Bildförteckning och källor     120

Lokalhistorikerna Ingegerd Westerlund och Åke Berggren har gjort djupdykningar i arkiv och sammanställt en bildskatt som presenteras med kortfattade texter. Boken är den andra i en planerad serie av fyra böcker som utges av Piteå museum.