föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 2 1985

Innehållsförteckning

Förord, Majlis Granström

En allmogemålare i pitebygden, Roland Selin

Pitebygdens ”Patron Hedqvist” — industrimagnat, storgodsägare och humanist, Bo Lindhammar

I patron Hedqvists skugga, Leif Björkman

Norrbottens första lasarett, Åke Berggren

Ordstäv och talesätt på pitemålet, Ingegerd Westerlund

Stadsresorna, Hanna Lundström

Möte med Berg-Anton, Joel Berglund

Glimtar ur Piteå stads elektriska historia, Hilding Larsson

Dikter, Karin Lindberg

Flottningen i Pite älv, Erik Lindberg

Virkesskeppning i Munksund, Paul Bergstedt

Ingenting nytt, Hanna Lundström

 

 

Årsbok 2 1985

Läs om allmogemålaren Johan Fabricius som målade och snidade möbler och golvur. Om patron Hedqvist och hans religiösa engagemang. Och om Emils äventyrliga stadsresor.