föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1997

Innehållsförteckning

Museiåret 1997, Roland Selin

Håkansö mejeri, Sten Lundqvist

Den gamla visan, Britta Wännström

”Kopparslagarsch i Sjulnäs”, Ewa Johansson

Doktor Forsell, fröken Johanna och Murphys knapp, Åke Berggren

En riktig spritfejd med ”nye Mussolini”, Jan Lundqvist

Polisminnen, Holger Sundström

Att vara sjukvårdsbiträde på ”Operation”, Britta Berglund

Branden i Jävre 1927, Eivor Marklund

Familjen Degerman på Strömnäs, Britta Wännström

Alexander av Imeretien, Per Tingbrand

Årsbok 1997

Vem var Alexander av Imeretien och vem var den "nye Mussolini"? Och vilka var Degermans på Strömnäs?