föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1993

Innehållsförteckning

Museiåret 1993, Roland Selin

Smällgården i Hortlax, Leif Björkman

Minnen från Furunäset — ur klipparkiv och yrkesliv, Joel Berglund

Elis Nordlund och andra bottniska gälbgjutare, Carl-Uno Hanno

Jävre nr 9 Sikgården, Eivor Marklund

Historien om kyrkklockan, Bonnie Burt

Vi sökte efter klockan i Klockån, Einar Sjölund

Riksdagsledamöter från Piteå efter ståndsriksdagen, Harald Hedkvist

Dikter, Maud Larsson

Sågverksfolk i bild, Lennart Lundqvist

Den gamla visan, inledning av Harald Hedkvist

Kvinnoöden i pitebygden

Ekonomibyggnader i pitebygden, Artur Öhlund

Minnen från det politiska livet på 20- och 30-talen, Runo Forsberg

Norrländska kyrkomän vid Uppsala möte 1593, Curt Carlsson

Telegrafens och telefonens historia i Piteå 1857-1993, Sten Lundqvist

Årsbok 1993

Hur gick det med sökandet efter kyrkklockan i Klockån? Vad hände på Uppsala möte 1593? Finns dina släktingar på gruppfotona från Munksunds sågverk?