föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1992

Innehållsförteckning

Museiåret 1992, Roland Selin

Piteå Museum 50 år, Bo Lindhammar

Piteå Museum idag — en arbetsmodell för nittiotalet, Majlis Granström

Folkskolestadgan 150 år, Alf W. Axelsson

Skolkort ur museets bildarkiv

Telegrafkommissarie Lundberg — en amatörfotograf, Thomas Eriksson Åkerlund

Conrad Pettersson — berättelsen om en skidkarriär på 20-talet, Konrad Johansson

Svedie: En utvandring från Piteå till Palestina på 1870-talet, Gunhild Raneståhl

Gladspelmannen Hjalmar Sandberg, Lars Berglund

Minnen från beredskapen under krigsåren, Folke Lundberg

Minnen från krigsåren 1939-1945, Sten Lundqvist

Den gamla visan: En visa om Piteå

Spåren av de första tamrenarna, Kjell-Åke Aronsson

De sista indelta fältjägarna vid Piteå kompani, del III, Bo Lindhammar

Lang reise — et lite stykke vei, Berit Austeng

I väntan på vodå, Sigurd Granström

 

Årsbok 1992

Se på skolkort ur museets fotoarkiv och på telegrafkommissarie August Lundbergs fotografier.