föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1987

Innehållsförteckning

Ett år har gått… Roland Selin

Hilda Thurfjell, fotograf, Jan-Erik Lundström

Människorna vid Rådhustorget II, Bo Lindhammar

Gudsmodersbilden i Piteå stads kyrka, Anders Persson

Gammal bebyggelse i kvarteret Stjärnan, Åke Berggren

Dikter, Gustaf Edin

Pite-historier

Min hemby Sjulnäs, Gerda Sandberg

Minnen från Stadt, Carin Häggberg

Året 1686 i Piteå och Sverige, Kjell Lundholm

Kommer de att finnas kvar? Hanna Lundström

Något om öppen hälso- och sjukvård, Ingrid Pålsson

Novell, Ruth Abrahamsson

Tjärbränningen i Sverige, Börje Jalar

Simon Nilsson berättar, Simon Nilsson

Den gamla visan: de vise män i Långnäs, Majlis Granström

Sågverksrörelsen i pitebygden, Oskar Lundman

Här vilar en gelbgjutare, Bo Lindhammar

Årsbok 1987

Från fotografi till gelbgjuteri.