nästa årsbok

Piteå museums årsbok

Piteå museum utger sedan 1982 en årsbok med artiklar som speglar olika sidor ur främst pitebygdens historia. Med åren har här bildats en diger faktabank med intressanta berättelser och forskning omkring många olika ämnen.

Piteå museums årsbok ges ut i slutet av november och är den självklara julklappen för historieintresserade.  Föreningens medlemmar får boken hemskickad. Andra intresserade kan köpa den i museets butik från och med skyltsöndagen.

 

Klicka här för årsbokens författarregister:

 

Alfabetiskt författarregister 1981-2013

 

 

 

I Libris finns alla artiklar i bokstavsordning:

För Pitebygdens fornminnesförenings årbok 1981-1997, klicka här:

Artikelregister 1981-1997

 

 

För Piteå museum årsbok 1998-2013, klicka här:

Artikelregister 1998-2018

 

 

Välkommen som skribent!

 Vill du skriva en artikel för årsboken? Intresserade är välkomna att ta kontakt med årsbokens redaktör. Vi eftersträvar ett blandat innehåll och tar gärna emot artiklar från såväl fritidsforskare som fackforskare.

Årsboken

Piteå museums årsbok är en faktabank med artiklar om pitebygdens historia.
Boken finns att köpa i museibutiken.