föregående årsbok

Piteå museums årsbok 2019

Innehållsförteckning

Museiåret 2018, Håkan Myrlund

Daniel Solander och det förlorade paradiset, Pär Ahlberger

Alfhild Axelson – en kort berättelse om en betydande person för Piteå, Lena Axelson Larson

En lång historia, Morgan Stenberg

Sunes, Åke Berggren

HarPalt 2000 – Nativitetsprojektet som gav Piteå oväntad uppmärksamhet, Åke Berggren

Piteå stadshotell, Catharina Westling och Åke Berggren

Nils Edén – en av pitebygdens stora söner, Ulf Holmberg

Om viaticum, Piteås första kyrkoherde och siste viatikant, Uno Westerlund

 

Årsbok 2018

1769 anlände skeppet Endeavour till Nya Zeeland. 250 år senare högtidlighålls minnet av resan, där pitebon Daniel Solander deltog. Läs om Solander och det förlorade paradiset, om Nils Edén, Alfhild Axelson och millennieprojektet Harpalten.