föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2015

Innehållsförteckning

Museiåret 2015, Bengt Ek

Jag finns fortfarande kvar, Ulrica Andersson

Labyrint, Sture Berglund

Labyrinter i Piteå skärgård, Sture Berglund & Morgan Stenberg

Piteå ju eljest är, Morgan Stenberg

Emma fem år från Rosfors såldes på fattigauktion, Ann-Sofie Bäckström

Etthundra år av opinionsbildning, Jan Lundquist

Egendomen Hällan i Piteå – en gång blommornas paradis, Leif Lidman

Furunäset och mentalsjukvården – arbetsterapi och familjevård vid Furunäset, Rolf Gustav Johansson

Piteå Mekaniska Verkstads Aktiebolag och konkurserna på 1880-talet, Åke Berggren

Tillbaka i Piteå, Marcellus Emants

Årsbok 2015

Ny visa om Piteå!
Fängslas av en vandring i labyrinternas vindlingar! Läs om vår moderna historia: om Piteå mekaniska verkstad och Furunäsets sjukhus. Bekanta er med Emma som vid fem års ålder auktionerades bort. Ta del av den nederländske författaren Marcellus Emants skildring av Piteå 1875.