föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2013

Innehållsförteckning

Musieåret 2013, Bengt Ek

Bevarade ögonblick — Fotografier av Piteå under 150 år, Åke Berggren

Elias Palmskiölds anteckningar om Piteå, Åke Berggren

Anteckningar om Piteå, Elias Palmskiöld

Borgmästare Johan Johansson i Piteå stad, Olof Andersson

Ett griftrim från 1713 — den äldsta tryckta texten om en pitebo, Åke Berggren

Relationen om Piteå 1696 — ett viktigt tillägg, Erik Månsson Sterner

Lillpite elektriska kraft AB — ett småskaligt vattenkraftsprojekt i Pitebygden, Stefan Karlsson

Piteå och campingturismen under 1950- och 60-talet, Bertil Nilsson

Furunäsets sjukhus — vårdbyggnader och ideologi, Anna Elmén Berg

Ung Pitebo ute i Europa — en reseskildring 21 november 1884, Ferdinand Nordsvan

Faster Märtas fartygsbilder, Jan Olov Lundström

Piteå – sparkens födelseort? Thomas Wallstén

Hundviken — en släktsaga, Margit Öberg & Bertil Ölund

Årsbok 2013

Läs om Lillpite elektriska kraft AB, faster Märtas fartygsbilder, Furunäsets sjukhus samt ett griftrim från 1696.

Sök svaret på den spännande frågan: Är Piteå sparkens födelseort?