föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2012

Innehållsförteckning

Museiåret 2012, Thomas Wallstén

Nils Johan Ekdahls besök i Pitebygden, Åke Berggren

Nils Johan Ekdahls anteckningar om Piteå, Nils Johan Ekdahl

Nils Johan Ekdahl — pionjär i Piteå, Ingela Bergman

Minnespenningar med anknytning till Piteå, Jörgen Sigurd

Stridsledningscentralen vid Rådhustorget, Anders Westergren

Restaureringen av Sikfors gamla kraftstation, Jennie Sjöholm

Anders Hellberg — porträttmålare och sergeant, Britt-Marie Bystedt

Olof Sundell — en Pitebo i Österbotten, Olof Andersson

Den näst sista häxan, Ann Hörsell

Historien om Johan Fabricius altarskåp, Uno Westerlund

Några profiler från Markbygden, Rune Bergman

Barkgarvning i Pitebygden, Jan Sandlund

Biltjänst i Piteå, Åke Berggren

 

Årsbok 2012

Läs om den näst sista kvinnan som avrättades för häxeri i Sverige, stridsledningscentralen bakom Rådhuset, Ekdahls resor och barkgarveri i pitebygden.