föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2011

Innehållsförteckning

Museiåret 2011, Thomas Wallstén

Öjeby kyrkas ombyggnad under 1700-talet, Mattias Burman

Inspirerande historia, Sture Berglund

Skogsbygd i förändring. Markbygden inför vindkraftsutbyggnaden, Ingrid Metelius

Carl Solander och hans församlingshistorik, Åke Berggren

Prosten Carl Solanders historik om Piteå församling, Carl Solander

Den gamla gården på Pitholm, Karin Berglund

Lövholmens sågverk, Stefan Karlsson

Sågningsprocessen på Lövholmens sågverk, Roger Eriksson

En pojkes minnen från andra världskriget 1939-1946, Kurt Åhrström

Årsbok 2011

Läs om prosten Carl Solander, Markbygden inför vindkraftsutbygganden och sågningsprocessen på Lövholmens sågverk.