föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2010

Innehållsförteckning

Museiåret 2010, Thomas Wallstén

Med Framnäs tegelbruk i centrum, Kenneth Awebro

Vad köpte Piteå stad egentligen av Anders Andersson Bryggman? Åke Berggren

Relation om Piteå 1696, Erik Månsson Sterner

Odd Fellowhuset — från sparbankshus till ordenshus, Kjell Carlsson

Några barndomsminnen, Carl-Ossian Löfgren

Min tid som sjukvårdsbiträde — 1961-65 och 1973-2002, Ingrid Ceder

Älvsbybygden under äldre tid, Anders Sandström

Axel Nikolaus Lundström — spexmakaren som blev professor i växtbiologi

Ur Rune Höglunds bildarkiv, Rune Höglund

Årsbok 2010

Läs om Framnäs tegelbruk och den allra första texten om Piteås historia från 1696.
Och vad var det egentligen som Piteå stad köpte av Anders Bryggman?