föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2008

Innehållsförteckning

Museiåret 2008, Thomas Wallstén

Båtbyggeri i Pitebygden, Sten Lundkvist

Om mantal och mantalsskrivning, Tore Nordlund

De franska gradmätarna till Tornedalen 1736-37, Osmo Pekonen & Per Tingbrand

Den gamla kartan — historien om en insider-affär, Ronald Karlsson

Det moderna i retur — om pånyttfödelsen av Jävre turiststation, Per Strömberg

Framnäs Tegelbruk — ett ögonvittnes berättelse, Else Granberg

Sågforsbron i Åträsk, E. Bertil Persson

Piteå sockens fäbodställe i Finnbäcken, Helge Lundgren

Ur Rune Höglunds bildarkiv, Rune Höglund

Årbok 2008

Läs om den franska gradmätningsexpeditionen till Tornedalen 1736, om pånyttfödelsen av Jävre Turiststation och Sågforsbron i Åträsk.