föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 2004

Innehållsförteckning

Museiåret 2004, Roland Selin

Piteandan, Nils Dahlbäck

Piteå församlings mörka sekler, Helge Lundgren & Olof Andersson

Minnen från krigsåren 1939-1945, Sten Lundqvist

Nybyggaren, Gustaf Edin

Jävre Turistpark år 1934 — Entré Jävre år 2004, Mildred Forsberg & Eivor Marklund

Kära gammelmorfar, Katri Berglund

Mitt mila fålijt å leijsamt, Axel Bergström

Portlider i Svensbyn, Irene Wiklund

Där musiken går i dur II, Britta Dahlén

 

Årsbok 2004

Läs om Axel Bergströms minnen, Jävre turistpark och Piteå socken under medeltiden. Och om portlidret i Svensbyn som är en av länets äldsta timmerbyggnader.