föregående årsbok nästa årsbok

Piteå museums årsbok 1999

Innehållsförteckning

Museiåret 1999, Roland Selin

En liten resa genom ett kulturlandskap i Lillpite, Rune Bergman

Finsk evakuering till Hortlax kommun 1944-1945, Linda Wiklund

Så går en dag från vår tid, Gustaf Edin

Rådhuset — en byggnadshistorisk beskrivning av Piteås enda byggnadsminne, Anna Güthlein

Kärleksvisa från Rosvik

Gästgiveri- och skjutsväsendet i Pitebygden, Britta Dahlén

Minnen från min uppväxt i Rosvik 1925-1945, Eivor Berggren

Var vände den ryska galärflottan 1721? Per Tingbrand

Årsbok 1999

Läs om barndomsminnen från Rosvik, om gästgiveri- och skjutsväsendet och om stadens rådhus.