föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1990

Innehållsförteckning

Året 1990, Roland Selin

Våra lador, Matsåke Bergström

Lydia Lindgren, sångerska från Piteå, Harald Hedkvist

Slåttermaskinen, Gärda Sandberg

Den gamla visan: Sikforsvisan

Anders Utter — ett öde under stormaktstiden, Åke Berggren

EFS 100 år, Tora Sandberg

I den ryska örnens skugga, del II, Per Tingbrand

Mitt skidlöparliv, Ragnar Wiksten

Fisket vid Mellerstön, Karl-Axel Stenberg

Dagbok från AK-arbete, Helge Åslund

Piteå Kompani, Bo Lindhammar

 

Slutsåld!

 

 

Årsbok 1990

Sjung Sikforsvisan till minne av Elin och Hildur, fostersystrarna som drunknade i Sikforsen 1897.