föregående årsbok nästa årsbok

Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1994

Innehållsförteckning

Museiåret 1994, Roland Selin

Kvinnoföreningar i Norrbotten, Elsa Eriksson

Om kvinnors villkor, Vanja Löfgren

Se på folk i kyrkstan, Tomas Carlsson

Drömfiske i Alaska, Harald Hedkvist

Harrbäckens äldsta historia, Olof Andersson

Dikter, Siri Aldrin

Hä jär hög tid vä bild en nukterhetsförening, Jan Lundqvist

Den gamla visan — Folklivsexpeditionens besök i Norrbotten 1883, Lars-Gunnar Boman

Strömsundskanalen, Folke Lundberg

Om järnhandeln i Piteå, Alf W. Axelsson

Huskurer och folkmedicin, Sten Lundqvist m.fl.

Torsten Nyström — modellsnickare och båtbyggare, Britta Wännström

Hülphers om fisket under 1700-talet, Åke Berggren

Järnverket som aldrig blev av, Kenneth Awebro

Årsbok 1994

Läs om tidig industrihistoria i Roknäs, om kyrkhelgsfirande och fiske i Alaska.